Akademik Kadro

TAM ZAMANLI
Doç. Dr. Tolga Tüzün – Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Turgut Pöğün
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir
Enis Gümüş, MMus
Mine Erkaya, MA
Ruhan Alpaydın, MA
Yiğit Özatalay, MA
Michael Nielsen, MA

YARI ZAMANLI
Ömer Ahunbay
Hakan Kurşun
Tuna Pase
Yaprak Melike Uyar
Sumru Ağıryürüyen
Başak Yavuz
Zeynep Eldem
Candaş Şişman

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Ateş Erkoç, MA
Fulya Uçanok, MA
Günsel Işık Gruson, MA
Deniz Güngören