Sınav Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölüm Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınavlar her sene Ağustos ayı içinde yapılır.

Sınav başvurusu ile ilgili bilgileri ve sınav takvimini Müzik Bölümü web sitesinden takip edebilirsiniz.

Başvurularda yaş sınırı gözetilmez.

Bu sınava girebilmek için 2019 yılında yapılan TYT sınavı sonrası istenen asgari puanı İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşlerinden öğrenebilirsiniz.

 

Yazılı Sınav: Yazılı Sınav toplu yapılan, aşağıda belirtilen dört aşamadan oluşan ve yaklaşık 3 saat süren bir sınavdır. Dört aşamada da ortalamanın altında kalan adaylar sözlü mülakata davet edilmeyeceklerdir. Bu sınava gelirken yanınızda kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeniz yeterlidir.

Kulak Algılama: Ses algılama bölümünde, adayın duyma kabiliyetini ölçmeye yönelik ses örnekleri çalınacaktır. Adaylardan, notaların birbirine olan uzaklığını, şiddetini, aynılık/farklılık derecesini, süresini ve bunun gibi benzerlik ve farklılıklarını tanımlamaları istenecektir.

Dinleme Analizi: Müzik algılama bölümünde, adaylara çeşitli müzik stillerinden örnekler dinletilerek, adayların müzik türlerini (ör: reggae, funk, vb.), müzik aletlerini tanımaları ve stil bilgisi ile ilgili soruları cevaplamaları istenecektir.

Teori: Teori sınavında adaylardan nota değerleri, nota yazımı, yazılı ses aralıklarını tanımlama, tanımlanmış ses aralıklarının açık yazımı, gamlar ve arızaları, yazılı üç sesli akorları (triads-beşli) tanımlama, tanımlanmış akorların açık yazımı ve bunun gibi soruları cevaplandırmaları istenecektir.

Kompozisyon: Adaylardan sınav sırasında verilecek bir konu hakkında en çok 500 kelimelik bir yazı yazmaları istenecektir.

Sözlü Sınav: Müzik Sunum Sözlü Sınavı , bireysel yapılan ve her aday için yaklaşık 10 dakika süren karşılıklı görüşmedir. Sözlü Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

Proje: Bu projeyi sadece Sözlü Sınava davet edilen öğrenciler hazırlayacaklardır. Sözlü sınava davet edilen adaylar iki güne dağıtılacaktır. Sözlü sınav için hazırlanacak proje, sözlü sınavdan bir önceki akşam, müzik bölümünün web sitesinden anons edilecektir.

Proje bir performans projesi olacaktır, yani size hazırlanmanız için verilen süre içinde herhangi bir kayıt yapmanız gerekmeyecektir. Performansınızı hazırlarken size sorduğumuz soruyu müzikal bir tavırla nasıl ifade edebileceğinize odaklanmanız gerekiyor. Performansınızı sunarken akustik ve elektronik enstümanlar kullanabilirsiniz. Performansınızı sunarken sesinizi ve bedenizini kullanabilirsiniz. Performansınızı sunarken müzik enstrümanı olmayan ama ses çıkaran çeşitli nesneler (bozuk para, oyuncak, masa vs.) kullanabilirsiniz.

Bu proje sınırlı bir süre içinde yaratıcılığınızı hangi ölçüde ortaya koyabildiğinizi görebilmemiz için tasarlanmıştır. Bu sebeple mümkün olduğunca esnek ve açık düşünmeniz ve bunu performansınıza yansıtabilmeniz sınavda başarılı olabilmeniz için önemlidir.

Portfolyo: Sınav jürisi teslim etmiş olduğunuz potfolyo ile ilgili sorular soracaktır.

Adayın müzikle kurduğu ilişkiyi gösterebilecek çalışmaların bulunduğu dosyaya portfolyo adı verilir. Sizden istediğimiz portfolyoya en fazla 3 adet iş koyabilirsiniz. Portfolyonuzda şunlar bulunabilir:
• Notaya alınmış besteler ve/veya düzenlemeler
• Ses dosyası olarak kaydedilmiş besteler ve/veya düzenlemeler
• Performans kayıtları
Hazırladığınız seçkinin içeriğinin belirlenmesi sizin kararınıza bırakılmıştır. Sizi en iyi şekilde temsil edebileceğinizi düşündüğünüz işleri biraraya getirmeye dikkat etmelisiniz. Portfolyoda grup çalışmaları varsa, sözkonusu çalışmanın hangi noktasına katıldığınızını mutlaka belirtmelisiniz. Portfolyonuzda yer alan tüm işlerin üzerinde (nota, video, flash disk, vb.) ad soyad bilgilerinizi bulundurmanız ve yine ad soyad bilgilerinizin üzerinde yazdığı bir dosya içinde teslim etmeniz gerekmektedir. Portfolyolar yazılı sınava girerken BİLGİ Müzik Bölümü yetkililerine teslim edilecektir. Teslim edilen portfolyolar iade edilmez.

Parça sunumu: Sınavda parça çalmak isteyen adaylar, davulcu ve piyanistler hariç, kendi enstrümanını getirmekle yükümlüdür (enstrümanlar için anfiler mevcuttur). Sınava, randevu verilen saatte, enstrümanınızın akordunu yapmış ve ısınmış olarak gelmeniz size ayırdığımız kısıtlı zamanı verimli kullanabilme açısından önemlidir. Çalmayı seçtiğiniz parça, adayların belirlediği herhangi bir stilde olabilir. Birden fazla parça çalınması tavsiye edilmez. Bu sınav için dinletmek istediğiniz parçayı seçerken sizi en iyi biçimde tanıyabilmemiz için iyi bildiğiniz ve rahat olduğunuz tarzda bir çalışma sunmanızı öneririz.

Beste Sunumu: Sözlü Sınava portfolyonuzda yer almayan kayıtlı bir beste veya düzenleme getirebilirsiniz. Sürenin elverdiği ölçüde bu işinizi dinleyip size soru sorabiliriz.

Müzik hakkında konuşma: Sözlü Sınav boyunca müziğe bakış açınızı anlayabilmek sizinle sohbet edeceğiz. Bu sebeple müziğe nasıl yaklaşıyor olduğunuzun farkında olmanız sınavda başarılı olabilmeniz için önemlidir.