Akademik Kadro

TAM ZAMANLI

Dr. Öğr. Üyesi Enis Gümüş – Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tolga Tüzün
Doç. Dr. Tolga Zafer Özdemir
Doç. Dr. Oğuz Usman
Öğr. Gör. Yiğit Özatalay
Michael Nielsen, MA

YARI ZAMANLI
Hakan Kurşun
Sumru Ağıryürüyen
Aslı Bala Aşkan, MA
Zeynep Eldem, MA
Cem Ömeroğlu, PhD

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Ateş Erkoç, MA
Dilara Turan, MA
Fulya Uçanok, MA
Deniz Güngören