Akademik Kadro

TAM ZAMANLI

Dr. Öğr. Üyesi Enis Gümüş – Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tolga Tüzün
Doç. Oğuz Usman
Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Özatalay
Öğr. Gör. Semin Tunalı

YARI ZAMANLI
Cem Ömeroğlu, PhD
Aslı Bala Aşkan, MA
Burçin Bahadır Güner, MA
Zeynep Eldem, MA

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Dilara Turan, MA
Fulya Uçanok, MA
Deniz Güngören
Selçuk Canberk Dağtekin