Akademik Kadro

TAM ZAMANLI

Dr. Öğr. Üyesi Enis Gümüş – Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tolga Tüzün
Doç. Dr. Oğuz Usman
Öğr. Gör. Yiğit Özatalay
Öğr. Gör. Semin Tunalı

YARI ZAMANLI
Aslı Bala Aşkan, MA
Zeynep Eldem, MA
Cem Ömeroğlu, PhD

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Dilara Turan, MA
Fulya Uçanok, MA
Deniz Güngören