Akademik Kadro

TAM ZAMANLI
Prof. Dr. Tolga Tüzün – Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Zafer Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Usman
Öğr. Gör. Dr. Enis Gümüş
Ruhan Alpaydın, MA
Öğr. Gör. Yiğit Özatalay
Michael Nielsen, MA

YARI ZAMANLI
Ömer Ahunbay
Hakan Kurşun
Sumru Ağıryürüyen
Başak Yavuz
Zeynep Eldem
Candaş Şişman

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Ateş Erkoç, MA
Dilara Turan, MA
Fulya Uçanok, MA
Deniz Güngören