Akademik Kadro

TAM ZAMANLI
Prof. Dr. Tolga Tüzün – Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Zafer Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Usman
Öğr. Gör. Dr. Enis Gümüş
Öğr. Gör. Yiğit Özatalay
Michael Nielsen, MA

YARI ZAMANLI
Hakan Kurşun
Sumru Ağıryürüyen
Aslı Bala Aşkan, MA
Zeynep Eldem, MA
Cem Ömeroğlu, PhD

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Ateş Erkoç, MA
Dilara Turan, MA
Fulya Uçanok, MA
Deniz Güngören