Enis Gümüş

Enis Gümüş, Samsun Belediye Konservatuvarı’ının Halk Müziği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimini sürdürdüğü sırada halk müziği ve rock müzik alanlarında müzikal aktivitelerini sürdürdü. 2006-2010 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konservatuvarı’nda Duysal Tasarım/Kompozisyon dallarında lisans eğitimine devam etti. 2012 yılında, Luc Brewaeys ve Robin de Raaff ile akustik kompoziyon; René Uijlenhoet ile elektronik kompozisyon çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı’ndan yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ve onu takip eden serbest besteci/müzisyen olarak çalıştığı yıllarda, aralarında Asko|Schönberg, Nieuw Ensemble ve Nederlands Blazers Ensemble’ın da bulunduğu pek çok müzisyen ve müzik topluluğuyla çalışma şansına sahip oldu.

2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (MIAM) Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde doktorasını tamamladı. Bunun yanında, çeşitli müzik topluluklarıyla besteci ve icracı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

www.enisgumus.com/