Sınav Örneği

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SORULARI ÖRNEKLERİ:

KULAK ALGILAMA
Bu bölümde öğrenci adayının CD’den çalınacak ses örneklerini dinleyerek yorumlaması ve iki veya daha fazla cevap seçeneği olan sorulardan doğru cevabı işaretlemesi beklenmektedir. Ayrıca bu bölümün sonunda ikişer ölçülük ritmik dikte ve melodik dikte soruları sorulacaktır.

*Bu bölümde üç notadan oluşan nota dizileri duyacaksınız. Dizilerdeki en tiz notanın hangisi olduğunu işaretleyiniz.

a) 1 b) 2 c) 3

*Bu bölümde dinleyeceğiniz örnekte aynı anda kaç melodi duyduğunuzu işaretleyiniz.

a) 2 b) 3 c) 4

*Duyacağınız altı notalı küçük melodi örneğinde en kısa kaçıncı notadır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6

*Bu bölümde 4 defa iki farklı tonu duyacaksınız. Dizilerdeki daha tiz tonun hangisi olduğunu işaretleyiniz.

a) 1  b) 2

*Bu bölümde 4 defa iki farklı vokal kayıdını arka arkaya duyacaksınız. Her birinde ilk duyulan vokal örneğine göre, ikinci duyulan vokal örneğinin daha parlak ya da daha mat olduğunu belirtiniz.

a) daha parlak  b) daha mat

MÜZİK TEORİSİ


DİNLEME ANALİZİ

*Duyacağınız örneklerdeki çalgıların adlarını verilen boşluklara yazınız. Her örnek ikişer kez çalınacaktır.

Örnek: Trompet

*Sınavın bu kısmında stil analizi yapmak üzere 10 değişik müzik örneği duyacaksınız. Analizlerde kullanabileceğiniz stil adları aşağıda belirtilmiştir. Örneği dinledikten sonra uygun olan stili bulup verilen boşluğa yerleştiriniz. Ayrıca ikinci soruda solo çalan enstrümanın ne olduğunu yazmanız istenmektedir.

Örnek: Hip-hop solo enstrüman: elektrik gitar
Stiller: Hip-hop, Up Tempo Swing, Bigband/Swing, Post Rock, Bossa Nova, Samba, Neo-Klasik, Bebop, Fusion,Glitch, Soul, Endüstriyel, Elektronik Pop, Ballad.

KOMPOZİSYON SORUSU

* Bildiğiniz üzere ‘Müzik’ terim olarak çok geniş bir kavramdır. Bir çok olgu müzik olarak değerlendirilebilir. Zaman zaman, muhtemelen size tanıdık gelmeyen stilde pek çok müzik örneği dinliyorsunuz. Sizce hangi sesleri müzik olarak kabul etmeliyiz? Cevabınızı ayrıntılı bir biçimde savununuz.