BİLGİ Müzik

1997 yılında caz eğitimi vermek üzere açılan Müzik Bölümü, Türkiye’nin yetenekli gençlerinin caz müziğin ustalarıyla buluştuğu bir yerdi. Müzik sahnesinin günümüzdeki pek çok ustası bu okuldan yetişti. 2005 yılından itibaren yapılan değişikliklerle, tüm türlere ve alanlara yayılan, daha kapsayıcı bir müfredat oluşturuldu. Bu yeni haliyle bölüm, kompozisyon ve müzik teknolojileri disiplinlerinin birleştiği ve tür ayırt etmeksizin müziğe bu eksenden bakabilen müzisyenler yetiştiren bir yer oldu. Zamanın getirdiklerini yakından takip ederek değişimini sürdüren bölüm, çalışma disiplini ve özgür düşüncenin sanatsal yaratım sürecindeki önemini kavrayan, öğrenme faaliyetlerini çok yönlü ve çok katmanlı bir deneyim olarak paylaşan öğrenci ve hocaların bulunduğu bir yer olma özelliğini taşıyor.

Bölümü olarak, müziğin -pek çok şeyle beraber- salt tüketim nesnesi olarak konumlandırıldığı kültürün karşısında yer alıyor; müziği bir yaşama, düşünme ve iletişim kurma biçimi olarak görüyoruz. Geçmişin ve çağın sunduklarını keşfetmek, bir eleştirel süzgeçten geçirerek kavramak ve üretmek için çabalıyoruz. Hepsinin ötesinde, her öğrencimizi, bir müzisyen olarak kendi kimliğini, kendi özgün sanatsal dilini bulabilmesi için teşvik eden bir yaklaşımla profesyonel hayata hazırlıyoruz.

Bestecilik ve Müzik Teknolojisi Lisans Programı

Lisans Programımız, öğrencilerinin etkin, üretken, etkileşime ve iş birliğine açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler olarak mezun olmalarını amaçlayan bir müfredata sahiptir.

Öğrenciler ilk iki sene boyunca, kulak eğitimi, teori, müzik tarihi, müzik felsefesi ve kompozisyona giriş derslerinden oluşan çok yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor, üçüncü seneyle beraber programdaki zorunlu ders yükü hafifliyor ve öğrenciler bütün üniversiteden seçebilecekleri seçmeli dersler almaya ve kendi eğitimlerini tasarlamaya teşvik ediliyorlar.

Değişim programları, ikili değişim anlaşmaları, bölümün yurtdışından konuklarının katılımıyla gerçekleşen seminerler, atölyeler ve konserler vasıtayla uluslararası düzeyde de sürekli aktif kalıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Lisans Programı mezunu olmak;
• Günümüzde en son teknolojik gelişmelerden haberdar ve bunlara hâkim,
• Ses ve teknolojisinin beraber olabildiği her alanda üretken ve geliştiren,
• Teknolojiyi sadece kullanmayı bilen değil, yeni alanların açılması için düşünen, uygulayan, uygulamalara öncülük eden, teknolojik mecraları değiştirip, dönüştüren,
• Müziğin yazımından dinleyici ile temas ettiği ana kadar olan sürecin her aşamasında yetkin/etkin ama sadece bununla yetinmeyip müziğin yazımından önce ve dinleyiciye ulaştığı andan sonra da söyleyecek sözü olan,
Kısaca, yaşamın bütününü bir performans alanı gören ve tasarlayan yani kısaca, müzikle beraber düşünen bireyler olmak demektir.
Buradan hareketle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Lisans Programı mezunları;
• Çağdaş akustik ve elektroakustik müzik bestecileri olabilir,
• İcra etmek istedikleri müzikleri çok daha donanımlı olarak devam ettirebilir,
• Tonmayster, müzik prodüktörü, dijital ortamlar için ses tasarımcısı olarak çalışabilir,
• Müzik sektöründe eleştirmen, yönetici, yayıncı olarak çalışabilir,
• Film ve TV müziği, reklam müziği alanlarında çalışabilir,
• Ses yerleştirmeleri, çeşitli disiplinlerle interaktif uygulamalar ve disiplinler-arası sanat eserleri tasarlayabilir,
• Müzik eğitmenliğinden akademik kariyere açılan bir yelpazede yer alabilirler.