BYMF 3. Gün /30.06.22/ BNMF Day 3

Hezarfen Ensemble

Hezarfen Ensemble will be joining BİLGİ New Music Festival 13 as a string quartet: Özcan Ulucan, İmge Tilif, Ulrich Mertin, Mehmet Gökhan Bağcı.

Hezarfen Ensemble, founded in 2010 by Ulrich Mertin and Michael Ellison, is the first professional contemporary music ensemble in Turkey. Internationally recognized for its prolific performances of contemporary music, it is above all the energy and vitality of this Istanbul-based group that has brought Hezarfen increasingly widespread recognition.

With signature projects ranging from trio (Word and Sound) to interdisciplinary chamber opera (Deniz Küstü and Say I am You) and Music of Displacement, the impact of Hezarfen on music in Turkey, has been profound, changing the face of contemporary music in its home country, while the infectious energy of its performances has brought acclaim for the ensemble in its appearances at festivals across Europe.

Hezarfen works with projects that facilitate intercultural exchange, encourage diverse artistic and musical encounters, and, increasingly, that explode the very notion of separate cultures or traditions. Hezarfen was named ‘Best Chamber Music Ensemble’ by Andante Magazine (Turkey) in 2012. Together with its long-term commitment to raising levels of awareness and accessibility of contemporary music and artistic endeavor for audiences in Turkey, it provides advanced training for the best of the new generation of musicians through workshops and collaborations with internationally known conductors and members of Klangforum Wien, MusikFabrik Cologne and other elite partner international musicians and ensembles. Hezarfen Ensemble is ensemble-in-residence at MIAM, the Department of Music at the Istanbul Technical University in İstanbul, since 2010. With its annual projects at different Universities and Festivals for Young Composers, such as MIAM Composers Project, Hezarfen Bilkent Academy, Hezarfen Ensemble is focused on supporting and teaching young, highly talented musicians and composers.

In 2022 Hezarfen will continue its collaboration with Klangforum Wien, conducted by Beat Furrer for the closing concert of the New Music Festival Ankara in October 2022. Hezarfen will also make its UK debut, with seven new commissions on a programme featuring makam instruments on Bristol New Music, and in 2022-23 stage the culmination of its landmark ERC Beyond East and West Project, Bin Boğalar Efsanesi (Where-To?), based on the novel by Yasar Kemal depicting the extinction of nomadism and pastoralist cultures, incorporating Anatolian instruments and voices with music by Michael Ellison.

https://www.hezarfenensemble.com/

Hezarfen Ensemble (Photo by Hasan Hüseyin Güneş)

Composers / Besteciler

Ada Dinçer

Ada Dinçer 2003 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine erken yaşta dedesi keman sanatçısı Arman Özarın ile başladı. 2009 yılında Bilkent Erken Müzik programına piyano dalında kabul edildi. Burada flüt öğretmeni Prof. Cem Önertürk ile tanıştı. 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu flüt ana sanat dalına burslu kabul edildi. Aynı yıl Bilkent Senfoni Orkestrasıyla ilk solist konserini verdi. Ankara Gençlik Senfoni orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni orkestrası gibi orkestralarda flüt grup şefliği yaptı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok resital ve oda müziği konseri verdi. 2019-2021 yılları arasında Doç. Işın Metin ile şeflik çalıştı. 2021 yılında Bilkent Müzik Hazırlık Lisesini birincilikle bitirdi. Aynı yıl arkadaşları ile doğaçlama topluluğu Ensemble Qualia’yı kurdu. 2022 yılında Bilkent Kompozisyon bölümüne kabul aldı. Doç. Dr. Tolga Yayalar ile çalışmalarına lisans 1. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.

Eng

Ada Dinçer was born in 2003 in Ankara. She began her musical training at a young age with her grandfather, violinist Arman Özarın. In 2009, she was accepted into the Bilkent Early Music Program as a piano major and there she met with her flute teacher Prof. Cem Önertürk. In 2016, she was accepted to Bilkent University’s Music Preparatory Primary School as a flute major with a scholarship. In the same year, she gave her first concert as a soloist with the Bilkent Symphony Orchestra. She was the principal flute in orchestras such as the Ankara Youth Symphony Orchestra and Bilkent Youth Symphony Orchestra. She gave many recitals and chamber music concerts in Turkey and abroad. Between 2019-2021, she studied conducting with Assoc. Işın Metin. She graduated from Bilkent Music Preparatory High School in 2021 at the top of her class. In the same year, she founded the improvisation group Ensemble Qualia with her friends. She was accepted to Bilkent University’s Composition Department in 2022. She continues her studies with Assoc. Dr. Tolga Yayalar as a first year undergraduate student.

Aphotic” – Ada Dinçer

“Aphotic” kelimesi, okyanusun çok az ışık alan derin bölgesi anlamına gelir. Bu başlık, kulağın kalabalık bir doku içinde “saf elementleri” seçerken oluşturduğu algıyı, saf karanlıkta ışığın algılanmasına benzeterek ifade eder. Eser, organik bir bileşenin ögelerinin eş zamanlı olarak hem kendi içinde hem de birbirleriyle etkileşerek dönüşmesinin müzikal karşılığını arar. Müzikal ögeler arasındaki hassas ilişkiler, ayrıntılara duyarlılık ve eleştirel bir dinleme deneyimi sağlar.


The word “Aphotic” means the deep zone of the ocean that receives too little light. This title alludes to the perception the ears create when detecting “pure elements” in a crowded texture, resembling the perception of light in pure darkness. The piece seeks the musical equivalent of the elements of an organic component, varying constantly in itself and transforming simultaneously by interacting with each other. Throughout the piece, the delicate interrelations between elements stimulate a sensibility to detail and a critical listening experience.

Deniz Tuna

17 Haziran 1997’de İstanbul’da doğan Deniz Tuna, Liseyi Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim Bölümü’nde okudu. 2016’da Erkan Çavdaroğlu’yla kompozisyon ve piyano çalıştı. 2017’de Mimar Sinan Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı, Kompozisyon bölümüne kabul edildi. Halen bulunduğu kurumda Gökalp Kanatsız’dan elektronik müzik, Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu’dan kompozisyon dersleri almaktadır.

Eng

Deniz Tuna was born in Istanbul on June 17, 1997. She graduated from the painting department of Aşık Veysel Fine Arts High School. She studied composition and piano with Erkan Çavdaroğlu in 2016. In 2017, she was accepted to the Composition Department of the Mimar Sinan Fine Arts University. She still takes electronic music lessons from Gökalp Kanatsız and composition lessons from Özkan Manav and Mehmet Nemutlu in his institution.

“Furioso” (Yaylı Dörtlü no:2) – Deniz Tuna

Dingin başlangıcında kısıtlı ses malzemesi
arasında beliren motifler müziği zirve noktasına taşır. Zamanı manipüle eden aksanlar aksak, 9/8’lik geleneksel ritmin bir öykünmesi olarak yer bulur. İkinci bölüm dingin başlangıcın bir izdüşümü olarak karşımıza çıkarken üç bölmeli bir form planı oluşturur.

Larisa Halis

2001 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe 9 yaşında viyolonsel dersleri alarak başladı. Lise eğitimini Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nin Viyolonsel bölümünde tamamladı. 13.’sü düzenlenen Sesin Yolcuğu Festivali’nde “Messiah” adlı oda topluluğu eseri seslendirildi. Öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Kompozisyon bölümünde Özkan Manav ile sürdürmektedir.  

Eng

She was born in 2001 in Istanbul. She started the music when she took violoncello lessons at age of 9. She completed her high school education in the cello department of Aydın Doğan Fine Arts High School. Her work of the chamber ensemble “Messiah”, was performed at 13th Journey of Music Festival in CRR. She continues her music studies with Ozkan Manav in Istanbul State Conservatory of Mimar Sinan Fine Arts University.  

Yu Yi” – Larisa Halis

Yazar John Koeing, içimizdeki tarifsiz duyguları tanımlamak için yeni kelimeler oluşturdu. Eserime ismini veren “Yu-Yi” de bunlardan biriydi. Yu-Yi’nin anlamı; Hatırladığımız anlar içerisindeyken, geçmiş olayları aynı duygu yoğunluğu ile yeniden yaşama isteğidir. Eserimde, belirsiz duyulan notalar geçmiş olayları temsil eder. Yoğun yay baskısı ile duyduğumuz gıcırtılı sesler ise geçmişte kaybettiğimiz duyguların acısıdır.

Ömer Göksen

Ömer Göksen 1990 yılında Gaziantep’te doğdu. Müziğe küçük yaşlarda gitar ve piyano eğitimi alarak başladı. 2012 yılında Modern Müzik Akademisi bünyesinde Cem Konuk ile bas gitar performans, Güç Başar Gülle ile müzik teorisi üzerine çalıştı. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümüne kabul edilen Ömer Göksen halen öğrenimine burada devam etmektedir.

Eng

Ömer Göksen was born in 1990 in Gaziantep. He started music at an early age by taking guitar and piano lessons. In 2012, he studied bass guitar performance with Cem Konuk and music theory with Güç Başar Gülle at the Modern Music Academy in Istanbul. Ömer Göksen, who was accepted to the music department of Istanbul Bilgi University in 2016, continues his education at Istanbul Bilgi University.

reanrgBdnbu” – Ömer Göksen

“reanrgBdnbu” adlı eser, “Brandenburg Konçertosu”nun harflerinin karışımıyla isimlendirilmiştir. “reanrgBdnbu” kompozisyonu, Johann Sebastian Bach’ın “Brandenburg Konçertosu”nun ilk notalarıyla başlıyor. Bu bestenin başında Bach’ın ilk notalarını duyabilirsiniz. Sonra birden aynı notalara daha yakından bakacak ve bu barok temanın çağdaş bir yorumunu duyacaksınız. Bir resme çok yakın bir mesafeden baktığınızı hayal edebilirsiniz.


The work “reanrgBdnbu” is named with a mixture of letters of the “Brandenburg Concerto”. The composition, “reanrgBdnbu” starts first notes of the “Brandenburg Concerto” of Johann Sebastian Bach. In the beginning of this composition, you can hear the first notes of Bach. Then suddenly you will take a closer look at the same notes and hear a contemporary interpretation of this baroque theme. Imagine you are looking at a picture from a very close distance.

Ozan Özgüç

2000 yılında Bursa’da doğdu. 12 yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman bölümüne kabul edildi ve Dicle Özkök ile keman çalışmalarına başladı. 2017 yılında aynı okulda Prof. Beril Çalgan ile piyano dalında eğitimine devam etti. Çeşitli ustalık sınıflarına katıldı. İlk kompozisyon çalışmalarına 17 yaşında Mehmet Özkan ile başladı. Liseyi Emre Elivar’ın piyano sınıfından mezun olarak tamamladı. 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kompozisyon bölümüne kabul edildi ve hala Mehmet Nemutlu ile kompozisyon çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılında Miam’da gerçekleştirilen Sesin Yolculuğu Festivali’ne piyanist olarak, 2022 yılında CRR’de gerçekleştirilene ise besteci olarak katıldı.

Eng

He was born in 2000 in Bursa. At the age of 12, he was accepted to Uludag University State Conservatory violin department and started to study violin with Dicle Özkök. He continued his education in piano with Prof Beril Çalgan at the same school in 2017. He attended various master classes. He started her first composition studies with Mehmet Özkan at the age of 17. He graduated from Emre Elivar’s piano class in high school. He was accepted to the composition department of Mimar Sinan Fine Arts University in 2019 and still continues his composition studies with Mehmet Nemutlu. He participated in the Journey of Sound Festival held in Miami in 2019 as a pianist, and in 2022 as a composer in the CRR.

Cohaesiōnēs” – Ozan Özgüç
Cohaesiōnēs, Latince’de benzer moleküllerin karşılıklı olarak uyguladığı çekim etkisidir. Moleküllerin şekli ve yapısından kaynaklanan, molekülleri çevreleyen elektronların dağılımını düzensiz hale getiren, su damlasında olduğu gibi “katı benzeri” bir durum yaratarak yüzey gerilimine izin veren doğa olayıdır. Eser, bu çekim etkisi fikrini yakın perdelerin birbiriyle olan etkileşimi üzerinden müziğe yansıtmayı amaçlar. Eserde bu çekim etkisinin merkezinde yer alan ses “sol” sesidir. Eser 2021 yılında İstanbul’da tamamlanmıştır.

Şimal Yaktıyol

2003 yılında Alanya’da doğdu. Müzik çalışmalarına dört yıl önce piyano dersleri alması ile başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda lisans eğitimini sürdürüyor.

Eng

She was born in Alanya in 2003. She started her music studies four years ago when she took piano lessons. She continues her undergraduate education at the Istanbul State Conservatory of Miman Sinan Fine Arts University.

Kaplumbağa Uykusu” – Şimal Yaktıyol
Evrimsel tarih açısından kaplumbağaların, çoğu günümüz hayvan türlerinden daha yaşlı olmaları, birçok koşula uyum sağlayarak hayatlarını devam ettirmeleri ve sürdürdükleri yaşamın uzunca olması; bu canlıların ilginç yanlarını oluşturuyor.
Deniz kaplumbağaları dinozorların zamanından beri var. Bu durum, hayvan alemine bakıldığında 200 milyon yıllık bir süreçe tekabül eder. Bu da halk arasında “bilge olma”, bazı türlerin hareketlerinde yavaşlık “sabırlı” olma söylemi oluşturabilir. Bu bilgi birikiminde; kaplumbağalar rüya görselerdi ortaya nasıl bir tablo çıkardı, bir dişi deniz kaplumbağasının yumurtalarını yuvaya bıraktıktan sonra kafasında olası hangi endişeler olur, eserin genel yazılma telaşını anlatır. Eser, uykuya geçiş olarak düşünülen bir ölçülük sus ile başlar, ardından rüyalar sırasıyla motiflerin farklılaşmasıyla çeşitlenir. Eser aynı zamanda Murat Kemaloğlu’nun “kaplumbağaların uykusuna dek” şarkısından esinlenerek yazılmıştır.

Tarık Cavlı

Tarık Cavlı, besteci ve klasik piyanisttir. 2016 yılında piyano çalmaya başlayan Cavlı 2018 yılında Bilgi Üniversitesi Müzik bölümüne girerek kompozisyon alanına yoğunlaşmıştır.

Eng

Tarık Cavlı is a composer and classical pianist. Started to play the piano in 2016, Cavlı entered the Music Department of Bilgi University in 2018 and he has focused on composition since then.

Yağmur Üçkardeş

20 Ocak 1998, İzmir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir, İstanbul ve İzmir’de tamamladı. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a taşındı. Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya İletişim ve Müzik bölümlerinde okuyan dördüncü sınıf bir çift ana dal programı öğrencisi. 9 yaşından beri piyano, 14 yaşından beri de gitar ve ukulele çalıyor, şarkı söylüyor. Haziran 2021’de Nilüfer Caz Festivali kapsamında çıkan ‘’Mahsul’’ albümünde ‘’Kırıldığımda Anladım’’ adlı parçası yayımlandı. Geçtiğimiz yıl medya bölümü bitirme projesi olarak hazırladığı “Dijital Müzik Sözlüğü” projesi, Ekim 2021’de TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması ‘’Dijital Video İçerik Formatı’’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. İlk olarak lisede -hobi zannederek- şarkı yazmakla başlayan beste serüveni, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde yeni klasik müzik kompozisyonları yapmaya kadar ilerledi. Şu sıralar ise besteciliği son derece ciddiye alıyor ve bunu tam zamanlı mesleği haline getirmek için tutkulu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Eng

She was born on January 20, 1998 in İzmir. She completed her primary & secondary educations in Eskişehir, İstanbul and İzmir. After graduating from İzmir Saint Joseph French High School, she moved to İstanbul. She is currently a fourth-year double major student of the Department of Media Communication and Music at Istanbul Bilgi University. She has been playing the piano since the age of 9, the guitar and ukulele since the age of 14 and she has been singing since then. In June 2021, her song ‘’Kırıldığımda Anladım’’ was released as a part of the Nilüfer Jazz Festival’s album called ‘’Mahsul”. Her “Digital Music Dictionary” project, which she prepared as a media department graduation project last year, was awarded the first place in the “Digital Video Content Format” category of the TRT Future Communicators Competition in October 2021. Her composing adventure, which first started with writing songs in high school, thinking it was a hobby, progressed to making new classical music compositions in the Music Department of Bilgi University. Currently, she takes composing very seriously and continues to work to make it her full-time profession in the most passionate way.

“Imprisoned Reality” – Yağmur Üçkardeş

Her gerçeklik biriciktir ancak tek değildir. Dinamiktir ve değişir. Gerçekliği doğruluk ve toplumdaki kabul edilebilirlik noktasına indirgersek, özü (aslolanı) hapsetmiş oluruz. Pek tabii herkes bir gerçek karşısında kendi doğrularını yaratmakta özgürdür. Ancak çoğu zaman gizlemekten acizdir. Bilmek ve farkında olmak ise en büyük özgürlüktür. ‘’Imprisoned Reality’’ (hapsedilmiş gerçeklik) gerçekliğin ne olduğunu değil, nasıl sunulduğunu merak eden bir eserdir.Reality is unique but not single. It is alive and changes constantly. If we reduce reality to the point of accuracy and acceptability in society, we are imprisoning the essential. Everyone is free to create their own facts in the face of a reality. But often incapable of hiding it. Knowing and being aware is the greatest freedom. Imprisoned reality is a piece that wonders how reality is presented, not what it is.

Zeynep Oktar

Zeynep Oktar, Istanbul menşeili besteci, prodüktör, aranjör ve icracıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde Tolga Tüzün ile kompozisyon, Micheal Nielsen ile müzik teknolojileri üzerine çalışmıştır. Elektronik ve akustik müzik bestelemenin yanı sıra, çeşitli gruplarda icracı olarak yer almaktadır. İlk EP’si “Symbiosis”, Bilgi Music Label etiketiyle 2022 yılında yayınlanmıştır. Dualite ve dilema konseptlerini çeşitli müzikal jestler ve formlarla keşfettiği bir caz rock albümüdür. Eğitimine, The Royal Conservatoire of The Hague kompozisyon yüksek lisans programında devam edecektir.

Eng

Zeynep Oktar is an Istanbul based composer, producer, arranger and performer. She graduated from Istanbul Bilgi University, Music department where she studied composition with Tolga Tüzün and music technologies with Micheal Nielsen. Besides from electronic and acoustic music composing, she’s also a performer in various bands. She released her debut EP “Symbiosis” in 2022 from Bilgi Music Label where she explored the concept of duality and dilemma in different musical gestures and forms. She will continue her master composition studies in The Royal Conservatoire of The Hague.

“separation ends, near eternal respair” – Zeynep Oktar

This piece is dedicated to my dear Şener Engin. Thank you so much for your love and friendship since 2017.