Yeni Müzik 4

ÇAĞDAŞ POLONYA MÜZİĞİ

Seminer: Modern Polonya Müziği- Wojciech Widlak
22 Mayıs 2008, Perşembe 19:00
Enerji Müzesi Sinema Salonu

Konser: Zaid Jabri, Wojciech Widlak, Aleksander Lason, Krystyna Moszumanska-Nazar, Marek Stachowski
22 Mayıs 2008, Perşembe, 20:30
santralistanbul Kampüsü, ÇSM Girişi

Seminer Başlığı:
Wojciech Widlak: Modern Polonya Müziği – Akımlar, Teknikler, Stiller, Kısaca Gözden Geçirme (Lutoslawski, Penderecki, Gorecki, Szymanski, Kulenty, Mykietyn, Widlak)

Konser Programı:

ZAID JABRI (1975)
Computer Music No. 1 (2003), 7’

WOJCIECH WIDLAK (1971)
Two Pictures without an Exhibition perküsyon, çello ve piyano için (1996), 9′
I.Reflected Life with a Cry
II.Melody in White on Glass

Reflected Art Gallery. Room #6b 1 piyanist için (2000), 9′
Trio minore keman , çello ve piyano için (1999), 15′
I.Prologo
II.Arioso
III.Danza

[ara]

ALEKSANDER LASON (1951)
Sonata No. 2 solo keman için (1983-84), 13′
I.Deciso e energico. Molto cantabile
II.Energico e affettuoso
III.Tranquillo
IV.Deciso e energico

KRYSTYNA MOSZUMANSKA-NAZAR (1924)
Fantasy marimba için (1987), 15′

MAREK STACHOWSKI (1936-2004)
Cello Concerto (1988), solo çello ve piyano versyonu, 20′
I.Gran entrata
II.Rapsodico ma cantabile
III.Pezzo finale con moto e ben marcato

ZAID JABRI – 1975’te Şam, Suriye’de doğan genç besteci, Krakov, Polonya’da yaşamaktadır. Müzik eğitimine Şam’da R. Sukar ile keman çalışarak başladı. Daha sonra Master eğitimini şeref derecesiyle Krakov Müzik Akademisi’nde, Zbigniew Bujarski ile kompozisyon çalışarak bitirdi. Zaid şu an Krzysztof Penderecki’nin gözetimi altında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Zaid, 1997’de, Sanok’ta düzenlenen Adam Didur Besteciler Yarışması’nda soprano ve yaylı orkestrası için olan “İki Şarkı” eseriyle birincilik ödülü kazandı. 1999 yılında, Almanya’daki Uluslararası Musikwerkstatt Buckow’a katıldı. Eserleri Polonya (The Warsaw Autumn Festivali’nde), Almanya, Mısır, Tunus, Fransa, İtalya, ABD, Ermenistan (Ermenistan Ulusal Senfoni Orkestrası tarafıdan), Suriye (Suriye Ulusal Senfoni Orkestrası tarafından), Slovakya, Ukrayna, Hollanda (Nieuw Ensemble tarafından), Kiev (Kiev Kamerata tarafından) ve İngiltere’de (İngiliz Oda Orkestrası tarafından) çalındı.

Computer Music No.1 benim tape için ilk bestemdir. 2003 yılında, Magdalena Dlugosz’un gözetimi altında Krakov Müzik Akademisi’nin Elektro-akustik Müzik Stüdyosu’nda gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.myspace.com/zaidjabri

WOJCIECH WIDLAK – 1971 Krakov, Polonya doğumlu. Besteci, eğitimci (2004, Professör yardımcısı, Krakov Müzik Akademisi) müzik eleştirmeni. 2005’ten beri Akademi’nin Kompozisyon Departmanı’nın bölüm başkanıdır. 1990-96 yılları arasında Krakov Müzik Akademisi’nde Marek Stachowski ile kompozisyon ve Jan Jargon ile org çalıştı. 1998/99 yıllarında Hans Abrahamsen ile Kopenhag’daki Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi’nde kompozisyon çalıştı.

Wojciech Widlak, Lidia Zielinska, Franco Donatoni, Robert Saxon ve Goca Kolarovski’nin masterclass’larına ve kompozisyon derslerine katıldı. Sanok, Polonya’daki Genç Besteciler yarışmasında (1992), Krakov’daki Uluslararası Org-Konseri yarışmasında (1996), Varoşva’daki Genç Besteciler için „Musica Sacra” yarışmasında (1996-çift ödül), Katoviçe, Polonya’daki „Bogucice’s Mass” yarışmasında (1998), Varşova’daki Genç Besteciler için Tadeusz Baird yarışmasında (1998 – beraberlik ödülü), Banska Bystrica, Slovakya’daki a capella erkek korosu için uluslar arası yarışmada (2003), Amiens, Fransa’daki 6. Avrupa Koral Kompozisyon Yarışması’nda, (2.lik ödülleri) ödüller kazandı. Birçoğu başarılı müzisyenler ve kültür enstitüleri tarafından sipariş edilen ve 16 Avrupa ülkesi, ABD, Japonya ve Azerbaycan’ında içinde bulunduğu birçok ülkede bestelenmiş 30’dan fazla eseri vardır. 2006 yılında, orkestra eseri „Earthsumption”, Paris’teki 56. Uluslararası Besteciler Platform’unda jüri tarafından tavsiye edilen eser oldu.

Widlak, 90’ların sonlarında bestelenmiş olan ilk eserlerinde sanatsal üretimin daha çok teknik taraflarına yönelmiştir. Bu dönemin geleneksel duyulan müziğinin en önemli özelliği –belirgin armoni ve ifadeli ritim dışında- tekrardır. 2000 yılından beri besteci müzikal dilini değiştirmiş ve daha radikal armoni ve seslere, tınısal efektlere ve çok katmanlı yapılara yönelmiştir. Kompozisyonun entellektüel yanı yapıların karışıklığında, müzikal deyimin oyunlarında ve motiflerin ve aralıkların bütünleşmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Two Pictures without an Exhibition, Marek Stachowski’nin 60. doğumgünü nedeniyle, viyolonsel, perküsyon ve piyano için yazılmıştır. Modest Musorgski’nin piyano eseriyle olan isim benzerliği tamamen rastlantısaldır. İki „resim” arasında birbirlerinden farklı tempo, doku, dinamik ve ifade karakterleri vardır. İlkinde (Reflected Life with a Cry), çevrim tekniğini, dikey aralıkları ve kutuplaşmış dokuyu (iki taraflı) belirleyecek şekilde kullandım. İkinci „resim”de (Melody in White on Glass) diyatonik altılıların (beyaz tuşlar) oluşturduğu temel yapı bir melodi için (çoğunlukla siyah tuşlar) arkaplan vermektedir.

Bu eserin ilk performansı 17 Nisan 1996’da Krakov’da, Marek Stachowski’ye adanmış bir jübile konserinde, Michal Kiska (vc), Jacek Pawelec (perc) ve Pawel Kubica (pf)’nın katılımlarıyla gerçekleşti. “Two Pictures Without an Exhibition” PWM Edition tarafından yayınlanmıştır ve Polonya Radio’su tarafından kaydedilmiştir.

Reflected Art. Gallery. Room # 6 b for one pianist, Krakov’un en iyi piyanist ve eğitmenlerinden olan ve bazı Krakov’lu bestecilere “fantazi formunda parçalar” sipariş veren Andrzej Pikul’a ithaf edilmiştir. İlk “ciddi” piyano parçamı nasıl yazacağıma karar vermem oldukça uzun sürdü. Sonunda, 2000 yılında 3. Avrupalı Besteciler Gayrıresmi Buluşması için yazılmış ancak 7 enstrüman için olan ve Ensemble SoNoR’a (Azerbaycan) ithaf edilen başka bir eser ile ikiz-parçalar oldular. İki parça da 19.yy’da yaşayan en ünlü Polonya’lı bestecinin müzikal dilinden esinlenilerek yazılmıştır ancak bazen bu esinlenme belki beklenmedik bir şekil almaktadır. Bir çeşit, değişik zaman ve müzik alanı katmanlarının üst üste gelip buluştuğu müzik üzerine müzik şekildedir. Parçanın değişik yorumlarını almak mümkündür -insanlar parçanın Polonya’lı ve yabancı piyanistler tarafından yapılan değişik icralarını, özellikle Andrzej Pikul’un fantastik yaratımlarını dinlemeyi ilginç bulmaktadır.

Trio Minore, keman, viyolonsel ve piyano için, “Sonata minore per organo”nun (1998) ikinci bir versiyonudur ve “Sonata” Varşova’daki “Tadeusz Baird” Genç Besteciler Yarışması’nda beraberlik ödülü kazandıktan bir sene sonra, 1999’da yazılmıştır. Üç bölümden oluşur; 1. (Prologo) ve 2. (Arioso) bölümler daha çok lirik ve meditatif bir yapıdadır ve attaca ile çalınmalıdır. Buna karşın, son bölüm (Danza) oldukça canlıdır ve virtüozite öğelerini açığa çıkarmaktadır. Temel olarak, Sonata minore’nin müzikal yapıları minör üçlüden olduğu kadar minör akordan da gelmektedir. Trio’nun müzikal dili kompozisyon stilimin önceki dönemine gönderme yapmaktadır ve tekrar etmeyi müzikal yoğunluğun ana öğelerinden biri olarak kullanır.

ALEXANDER LASON – 1951 yılında Siemianowice’de doğdu. Katoviçe’deki Devlet Müzik Yüksek Okulu’nda Jozef Swider ile kompozisyon çalıştı. 1975’ten beri Cieszyn’deki Silesian Üniversitesi’nde ve Katoviçe’deki Devlet Müzik Yüksek Okulu’nda (şimdi Müzik Akademisi) eğitim vermektedir. Burgas (1975) ve Darmstadt’da (1984 ve 1988) uluslararası kompozisyon derslerine katıldı. 1990-93 yılları arasında Polonyalı Besteciler Birliği’nin Katoviçe bölümünün başkanlığını yaptı. Başlangıçta piyanist-doğaçlama sanatçısı olarak çalıştı ama sonradan kendisini tamamen bestecilik ve şefliğe adadı ve 1996 yılında Yeni Müzik Orkestra’sını kurup çağdaş müzik icra etmeye başladı. Besteci olarak Polonya’da ilk kez 1975 yılındaki Stalowa Wola festivalinde ve uluslararası olarak “Styrian Autumn” festivalinde 1977 yılında yer almıştır. 1980 yılından beri eserleri sıkça uluslararası çağdaş müzik festivali “Warsaw Autumn”da çalındı.

Gdansk’taki Piyano Doğaçlama Yarışması’nda (1972), Katoviçe’deki Grzegorz Fitelberg Kompozisyon Yarşıması’nda (1976), Stalowa Wola’daki “Genç Şehir için Genç Besteciler” isimli kompozisyon yarışmasında (1978) ve Polonya Besteciler Birliği genç besteciler yarışmasında (1980) ödüller kazanmıştır. Paris’teki UNESCO Uluslararası Besteciler Platformu’nda, üflemeliler, perküsyon ve iki piyano için Birinci Senfonisi’yle (1980) genç besteciler kategorisinde birinci olmuştur ve 2. Yaylı Dörtlüsü (1988) ve keman ve orkestra için Concerto Festivo’suyla (1997) ödüller kazanmıştır. Piyano ve orkestra için 2. Senfonisi “Concerante” (1980) eseriyle Bonn Şehri’nin Beethoven ödülünü ve “Chamber Music” ve “Three Songs to words by Kazimiera Illakowicz” (1985) eserleriyle “Silesian Polyhymnia”dan ödül kazanmıştır. Eserleri arasında senfoniler dışında “The Mountains” ve “The Cathedral” adlı senfonik şiirler, “Pablo Casals in memoriam” adlı bir viyolonsel konçertosu, “Concerto Festivo” keman konçertosu, yaylı dörtlüler, bir üflemeli beşli ve diğer senfonik, oda müziği ve solo eserler bulunmaktadır.

A. Lason geleneksel müzikal dili modern zamanların en yeni gelişimleriyle kendine özgü, orijinal bir şekilde ustaca birleştirmektedir. Bestecinin büyük icra gruplarını esneklikle kullanımı, onu öncelikle senfonik yazıyla düşünmemize yol açsa da oda müzikleri de senfonik eserleri kadar önemli ve yaratıcıdır. ( HYPERLINK “http://www.pwm.com.pl/”www.pwm.com.pl’den alınmıştır.)

Sonata No. 2 Lason’un solo keman için iki sonatı neredeyse 10 yıl arayla bestelenmiştir. İkiside eserlerin prömiyerlerini yapan Aureli Biaszczok’a ithaf edilmiştir. 4 bölüm halinde yazılan sonatalar müzikal dil ve uzunluk olarak farklıdır. 1. Sonat (1975) müzik tarihinde solo keman için yazılmış en büyük sonatlardan biri olan görkemli bir eserdir. 2. Sonat daha küçük ve daha içten, oda müziği karakterindedir ve baştan sona attaca çalınmalıdır. Müzikal yapısı çoğunlukla modal ve diyatoniktir ancak dinleyici ayrıca kromatik motifler ve oryantal özellikli melodiler ve Lason’un müziğinde tipik olan düzensiz ritimleri de duyabilir. 1. bölüm iki karakterin kullanımıyla kurulmuştur: başlangıçta kuvvetli (Deciso e energico) ve sonda cantilena benzeri (Molto cantabile). 2. bölümde dinleyici, triton ve artık 2li üzerine kurulu bir armoniyle birleşince güçlü bir dramaturji oluşturan ani, beklenmedik, düzensiz ritmik paternleri ve dinamik zıtlıkları takip eder. 2. bölümün bu dümdüz ifadesinden sonra artık değişiklik zamanıdır. Bir sonraki (3.) bölüm (Tranquillo), zarif ve içtendir ve oldukça sakin bir melodi yavaş yavaş, kemanın tüm perdelerini tırmanarak yükselir. “Sonata No.2”nin son bölümü olan 4. bölüm (Deciso e energico), gerçek bir final bölümü olarak hareket ve duygusallığa geri döner. (Wojciech Widlak)

KRYSTYNA MOSZUMANSKA-NAZAR – Besteci ve müzik eğitmeni, 1924 yılında Lvov’da doğdu (II. Dünya Savaşı öncesi Polonya, şimdi Ukrayna). 1950-55 yılları arasında Krakow Devlet Yüksek Müzik Okulu’nda -şu an Müzik Akademisi- Stanislaw Wiechowicz ile kompozisyon ve Jan Hoffman ile piyano çalıştı ve halen aynı okulda kompozisyon profesörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 1987-93 yılları arasında rektörlük yapmıştır.
1954’te Polonyalı Besteciler Birliği’nin Genç Besteciler Yarışması’nda, piyano için “Polonya Dansları Süiti”nden (1924) “Oberek” adlı eser ile saygıdeğer bir yer edindi. Mannheim’daki Uluslararası Kadın Besteciler Yarışması’nda iki kez saygıdeğer ödüllere layık görüldü -ilk kez 1961’de orkestra için “Hexaèdre” (1960) ve tekrar 1966’de senfoni orkestrası ve tape için “Exodus” (1964) adlı eserler ile. 1962’de “Music For Strings” ile (1962) Buenos Aires’teki Uluslararası Kadın Besteciler Yarışması’nda birincilik ödülünü ve altın madalyayı kazandı. 1966’da flüt ve oda orkestrası için “Variazioni concertanti” (1966) adlı eser ile A. Malawski yarışmasında 3.lük ödülünü kazandı. 1972’te, karışık koro ve senfoni orkestrası için “Madonny polskie” (Polonyalı Maddonnalar) adlı eser ile (1974) Karol Szymanowski Yarışması’nda 2.lik ödülü kazandı. Tüm eserleri ve geniş kültürel aktitiveleri nedeniyle Krystyna Moszumanska-Nazar, beş defa Kültür ve Sanat Bakanlığı’nın ödüllerini, Krakov Şehri Ödülü’nü (1970), “Gold Cross of Merit”i (1975), Başbakan’ın çocuklar ve gençler için eserler ödülünü (1977), Polonyalı Besteciler Birliği Ödülü’nü (1988), Ulusal Kültüre Katkı Nişanı’nı (1989) ve 75. doğumgünü ve sanatsal çalışmalarının 45. yılı nedeniyle “Polonia Restituta” Tarikatı’nın Şövayle (1983), Subay (1993) ve Kumandan (1999) Haç’ları (sonuncusu 75. doğumgünü ve 45. sanatsal çalışma yılı nedeniyle verilmiştir) ve Polonya Kültür Vakfı’nın Fahri Ödülü’nü (2003) kazanmıştır. 2007 yılında Krakov Müzik Akademisi’nin fahri doktora ünvanını aldı.
(Polonya Müzik Bilgi Merkezi)

Fantasy Solo marimbafon için “Fantasy” 1987 yılında önemli bir Amerikan marimbafon sanatçısı olan Leigh Howar Stuart’ın çalışmalarından esinlenilerek yazılmıştır. Farkedilir bir şekilde virtüoz karakteri vardır. Prömiyeri 1988 yılında, Wroclaw’daki modern sanat festivali olan “Musica Polonica Nova”da yapılmıştır. (K. Moszumanska-Nazar)

MAREK STACHOWSKI – Besteci ve eğitmen. 1936 yılında Piekary Slaskie’de (Silesya, Polonya) doğdu ve 2004 yılında Krakov’da vefat etti. Krakov’daki Devlet Müzik Yüksek Okulu’nda (1979’dan beri Müzik Akademisi) Krzysztof Penderecki ile kompozisyon ve müzik teorisi çalıştı. 1967-2004 arasında Krakov Müzik Akademisi’nde öğretmen ve kompozisyon professörü olarak görev yaptı ve 1993-99 ve 2000-04 yılları arasında rektörlük yaptı. Ayrıca Jagiellonian Üniversitesi’ne bağlı Muzikoloji Enstitüsü’nde, Yale School of Music’te ve Kudüs’teki Rubin Müzik ve Dans Akademisi’nde de dersler verdi. Ayrıca “Gaudeamus” Müzik Haftası’nda (1979, 1984) ve Durham Yeni Müzik Dersleri’nde (1978) seminerler verdi. Marek Stachowski, Uluslararası “Gaudeamus” Yarışması’nda derece (1968), Artur Malawski Yarışması’nda 1.lik ödülü (1968), Skopje’deki Solidarity Komitesi’nin Uluslararası Yarışmasında derece (1969), Karol Szymanowski Yarışması’nda 1.lik ödülü (1974), Paris’teki UNESCO Besteciler Kürsüsü’nde derece (1974, 1979, 1990), Krakov Şehri Ödülü (1979), Polonyalı Besteciler Birliği’nin ödülü (1984) ve New York’taki Alfred Jurzykowski Vakfı’nın ödülü (1990) dahil olmak üzere bir çok ödül kazandı.

“Marek Stachowski, insan durumunun biyolojik tehditi bir tarafta, insanın özgürlük için savaşı diğer tarafta olmak üzere iki çelişkisinin müzikal bir söylevini yayar. Eleştirmenler haklı bir şekilde bestecinin tavrında belli bir entellektüel özellik, eserlerinde duygusal ve ulusal kürelerin ideal bir dengesini ve müziğinin karakteristik bir duygusallığını farkeder. Müziğinin duygusal doğası geç romantik bir yüceltmeninde duyguların şişirilmesininde ürünü değildir. Bu duygusallık sayesinde müziği çok daha güçlü ve ikna edicidir.” ( HYPERLINK “http://www.pwm.com.pl/”www.pwm.com.pl)

Concerto per violoncello ad orchestra d archi, Krzysztof Penderecki’nin, kendi yöneteceği bir konsere yeni bir yaylı orkestrası eseri de dahil etmeyi istemesi üzerine tavsiyesiyle bestelenmiştir. Solo viyolonsele orkestranın eşlik ettiği bir parça yazmaya karar verdim. Böylelikle “Viyolonsel Konçertosu” bu enstrüman topluluğu için bestelemiş olduğum eser sayısını arttırmış oldu (örneğin: “Ricercar” veya en bilineni “Divertimento”; ayrıca “Sonata per archi”). (M. Stachowski)

Bu konserde çalınacak versiyonu, Krakov Müzik Akademisi’nde eğitmen ve seçkin bir çellist olan ve bir çok konserde Marek Stachowski’nin viyolonsel eserlerini icra eden ve birçok eserinin prömiyerlerini yapan Dorota Imielowska için bestecinin kendi hazırladığı solo viyolonsel ve piyano versiyonudur.

Müzisyenler:

ZANETA SEWERYN (perküsyon): Krakov Müzik Akademisi’nde Beata Wilewska’nın perküston sınıfında Master öğrencisidir. Bonn Uluslararası Beethoven Festivali (Almanya, 2005), Warsaw Autumn festivali (2006) ve 4. ve 5. Krakov Uluslararası Perküsyon Müziği Festivali “Sources and Inspirations”da yer aldı. 2007 yılında Socrates-Erasmus bursuyla Aveiro Üniversitesi’nde (Portekiz) Mario Teixeira’nın perküsyon sınıfında öğrenim gördü. Şimdi Krakov Operası ve Krakov Filarmonik Senfoni Orkestrası’nda çalışmaktadır.

DOMINIK PRZYWARA (keman): Krakov Müzik Akademisi’nin keman sınıfında Master öğrencisidir ve Piotr Tarcholik ile çalışmaktadır.

MATEUSZ BARLOG (çello): 1983’te Krakov, Polonya’da doğdu. Krakov Devlet Müzik Okulu’ndaki Jacek Dunajczan’ın viyolonsel sınıfından ve sonra Krakov Fryderyk Chopin Devlet Müzik Lisesi’ndeki Renata Gasiorek’in viyolonsel sınıfından mezun oldu. Şu an Krakov Müzik Akademisi’nde Master öğrensidir ve Dorota Imielowska ile çalışmaktadır. 2008’in Eylül ayında Mateusz Barlog, Londra’daki Guildhall Müzik & Drama Okulu’nda Leonid Gorokhov’un gözetiminde doktora çalışmalarına başlayacaktır. Geleceği parlak genç bir cellist olarak Mateusz Stalowa Wola’daki Barlog Janina Garscia Müzik Okulları için Polonyalı çellistler yarışması ve Wroclaw’daki 3. Müzik Okulları için Polonyalı çellistler yarışması gibi yarışmalarda yer aldı. Ayrıca Peter Book ve Stanislaw Firlej’in viyolonsel ustalık sınıflarına katıldı. Müzik eğitiminin yanısıra Mateusz Barlog ayrıca Krakov’daki Jagellonian Üniversitesi’nden hukuk mezunudur.

WERONIKA KROWKA (piyano): 1984’te Krakov’da doğdu. İlk piyano öğretmeni besteci ve piyanist Janina Garscia’dır. 2005 yılında okulun yöneticisi olan S. Wojtas ve M. Czech’in piyano sınıflarından mezun oldu. Şu an Marek Koziak’ın piyano sınıfında lisans öğrencisidir. Polonya’da ve yurtdışında piyano ustalık sınıflarına katıldı. Nisan 2008’de Roma’daki Uluslararası Piyano Yarışması’nda 3.lük ödülü kazandı. Bir müzisyen olarak Weronika Krowka çağdaş müziğe ilgi duymaktadır ve genç bestecilerle, onların solo ve oda müziği eserlerini “Uluslararası Krakov’lu Besteciler Müzik Günleri”, “Krakov Tango Festivali” ve “Varşova Çağdaş Müzik ve Doğaçlama Festivali Ad libitum 2” gibi festivallerde çalarak işbirliği yapmaktadır.

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİ

Özkan Manav, Onur Türkmen, Adnan Saygun, İlhan Baran
Bilkent Su Trio
23 Mayıs 2008, Cuma, 20:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü, Büyük Salon

Program:

Özkan Manav – Laçin (Piyanolu üçlü için), 5,5 dk.
Onur Türkmen – Leyl (Piyanolu üçlü için), 12,5 dk.
Adnan Saygun – Solo Viyolonsel için Partita, Op.31, 20 dk.
I.Lento
II.Vivo
III.Adagio
IV.Allegretto
V.Allegro moderato

-ara-

Adnan Saygun – Viyolonsel-Piyano Sonatı, Op.12, 20 dk.
I.Animato
II.Largo
III.Allegro assai
İlhan Baran – Dönüşümler (Piyanolu üçlü için), 20 dk.

ÖZKAN MANAV- 1967 yılında Mersin’de doğdu. Küçük yaşta ailesiyle İstanbul’a yerleşti, ortaöğrenimi sırasında Hülya Saydam’la piyano çalıştı. 1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kompozisyon bölümüne girerek Ercivan Saydam, Adnan Saygun ve İlhan Usmanbaş’ın öğrencisi oldu. 1994 yılında yüksek lisans derecesi alan, 1996 yılına dek sanatta yeterlilik çalışmaları yapan besteci, Yükseköğretim Kurulu’nun araştırma görevlilerine sağladığı bursla 1996/99 yılları arasında Boston Üniversitesi’nde Lukas Foss ve Marjorie Merryman danışmanlığında kompozisyon çalıştı. 1999 güz döneminde müzik sanatları doktorası (DMA) derecesi alarak Türkiye’ye, MSÜ Devlet Konservatuarı’ndaki eğitimcilik görevine döndü. Yapıtları Moldovya, Türkiye, Hollanda, ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Fas ve Yunanistan’da seslendirilen Manav’ın kimi yapıtları ABD, Almanya ve Türkiye’de ödüle değer bulunmuş, Türkiye ve Almanya’da CD üzerinde basılmıştır. Bestecinin yapıtlarını seslendiren topluluklar arasında Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası, Moldovya Filarmonisi Senfoni Orkestrası üyeleri, Moskova Yeni Müzik Topluluğu, Krallık Liverpool Filarmoni Orkestrası 10:10 Topluluğu, Eastman Müzik Okulu Vurmalı Topluluğu, Boston Üniversitesi Vurmalı Topluluğu ve ALEA III bulunmaktadır.

ONUR TÜRKMEN- Onur Türkmen: 1972 yılında Eskişehir’de doğdu. 1998 yılında Berklee College of Music Caz Kompozisyon bölümünden mezun oldu. 2002 yılında MIAM’da kompozisyon yüksek lisansına başladı. Michael Ellison, Kamran İnce, Pieter Snapper, Paul Whithead, Mark Lindley, Robert Reigle ile çalıştı. Aynı kurumda 2004 yılında İlhan Usmanbaş ile başladığı doktora çalışmaları, “Çağdaş çalgı tekniklerinin Türk Müziği çalgılarına uyarlanması” başlıklı tezinin hazırlıkları ile devam etmektedir. Onur Türkmen, beste çalışmaları haricinde “Gitar için doğal akort sisteminde modal uygulamalar”, “Rönesans müziği ve Stravinsky” gibi konularda seminerler vermiştir. 2004-2007 yıları arasında Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde çeşitli dersler veren sanatçı, şu anda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

AHMED ADNAN SAYGUN (1907-1991) – Türk Beşleri’nin en popüler isimlerinden biri olan Ahmet Adnan Saygun,7 Eylül 1907’de İzmir’de doğdu. İzmir İttihat ve Terakki İdadisi’ndeyken, okulun müzik öğretmeni İsmail Zühtü Bey’in kurduğu dört sesli koroya katıldı. Onun önerisiyle Rossati adında bir öğretmenden piyano dersi aldı. Sonra Macar Tevfik Bey’in öğrencisi oldu. Okulu bitirince, üniversiteye girmeyerek kendini tümüyle müziğe verdi. 1923 sonlarında, o yıl İzmir’e yerleşen Hüseyin Saadettin (Arel) Bey’den iki ay kadar armoni dersi aldı. Daha sonra kendi kendine armoni bilgisini ilerletti ve kontrpuan çalıştı. 1926’da Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde verdiği bir sınavdan sonra İzmir Lisesi’nde müzik öğretmenliği yaptı. 1928’de açılan sınavı kazanarak müzik öğrenimi görmek üzere, devlet bursuyla Paris’e gönderildi. Ünlü müzik okulu Schola Cantorum’da Vincent d’Indy, Eugene Borrel, Bouberbielle, Amedee Gastoue gibi öğretmenlerin derslerini izledi. 1931’de Türkiye’ye dönünce Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde kontrpuan öğretmenliğine atandı. 1934’te kısa bir süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yönetti. 1936’da İstanbul Belediye Konservatuarı’na (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) öğretmen atandı. Aynı yıl Türkiye’ye gelen Bela Bakto’un Anadolu gezisine katıldı. 1939’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin müzik danışmanlığına ve Halkevlerinin müzik müfettişliğine getirildi. 1940’ta birkaç arkadaşıyla birlikte “Ses ve Tel Birliği” adlı bir dernek kurdu. Bu dernek Batı müziğini çeşitli dönemlerine ait kor yapıtlarının seslendirildiği birçok konser düzenledi, müzik konusunda kitaplar ve broşürler yayımladı.

1946’da Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğretmenliğe dönen Saygun, bir süre sonra kompozisyon bölümünün başına getirildi. 1972-78 arasında TRT Yönetim Kurul üyeliği yaptı. 1973’te İstanbul Devlet Konservatuarı’nda (Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı) etnomüzikoloji öğretmenliği yaptı. Uluslararası Halk Müziği Konseyi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı, 1971’de kendisine “devlet sanatçısı”, 1985’te “sanatçı profesör” unvanları ve 1981’de de “Atatürk Sanat Armağanı” verilmiştir.
Türk Beşleri arasında yer alan Adnan Saygun, ritm ve melodi bakımından Türk halk ve sanat müziklerinin etkilerini taşıyan yapıtlarında, zaman zaman izlenimci, zaman zaman da romantik estetiğe bağlı kaldı. Çok sayıda beste yaptı.

İLHAN BARAN (1934) : Ankara Atatürk Lisesinde okurken müzik öğretmeni Ziya Aydıntan’ın özendirmesiyle Ankara Devlet Konservatuarına girdi. Önce Fromme ile kontrbas çalıştı, bir yıl sonra kompozisyon bölümüne geçerek Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Bu dönemde Selçuk Gündemir ile piyano, Ruşen Ferit Kam ile geleneksel sanat müziği, Muzaffer Sarısözen ile halk müziği ve konservatuar dışında Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı. 1960’da kompozisyon bölümü ileri devreyi bitiren Baran, 1962’de devlet bursu ile Paris’e gönderildi. Ecole Normale de Musique’de Henri Dutilleux’nun kompozisyon öğrencisi olarak öğrenim gördü, okulu bitirdikten sonra Paris radyo televizyonunda Maurice Ohana’nın yönetmekte olduğu somut müzik kurslarına katıldı.

Müzisyenler:

ELİF ÖNAL (Piyano): 1978 doğumlu Elif Önal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerinden Prof. Tuvana Alton’un öğrencisi olarak mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’ndeki Sanatta Yeterlik çalışmalarını ise Prof. Namık Sultanov ve Gülnara Aziz ile tamamladı. Yaptıkları master-class’larda L. Margulis, F. Braley, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Viyana’da Roland Batik ve Salzburg Mozarteum’da C. Lieske ile çalıştı. ANAÇEV Piyano Yarışması’nda “En İyi Türk Eseri Yorumcusu” ödülünü aldı. İstanbul Müzik Festivali, CRR Piyano Festivali, İş-Sanat Konser Salonu, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, Bilkent Konser Salonu, Avusturya Kültür Ofisi, İtalyan Kültür Merkezi ve İzmir Sanat’ta resitaller ve oda müziği konserleri; Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak iki konser verdi. Sanatçı halen Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve Oda Müziği Birim Koordinatörü’dür.

EYLEM ÖNDER BAŞARIR (Keman): Keman eğitimine 1987 yılında Prof. Nuri Çeken ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı`nda başladı, 1997 yılında Prof. Cengiz Özkök sınıfından mezun oldu. Aynı yıl Victor Pikaizen`in ustalık sınıfına girdi ve Sanatta Yüksek Lisans programını tamamladı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi`nde Server Ganiev ile sürdürdüğü Sanatta Yeterlik programını ise 2004 yılında tamamladı. Şu an Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı`nda öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda Hacettepe Senfoni Orkestrası`nda Konzertmeister`lik görevini sürdürmekte olan sanatçı gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında konser çalışmaları gerçekleştirmektedir. Piyanist Elif Önal ve Çellist Yiğit Ülgen ile 2002 yılında kurulan Bilkent Su Trio`nun üyesidir.

YİĞİT ÜLGEN (viyolonsel): 1972’de İzmir de doğdu. Viyolonsel çalışmalarını Prof. Doğan Cangal ile 1982’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda, 1989 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde sürdürdü. 1993 yılında fakülte ve bölüm birinciliği ile mezuniyetinden sonra master ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Alexander Rudin ve Dennis Parker ile viyolonsel çalışmalarında bulundu. Halen, 1993 yılında kurulan Bilkent Senfoni Orkestrası’nda Viyolonsel grup üyeliği ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde viyolonsel ve oda müziği dersleri vermektedir. Bilkent Konser Salonu, Çağdaş Sanatlar Merkezi, İzmir Sanat, İş Sanat Konser Salonu, İstanbul Avusturya Kültür Merkezi başta olmak üzere Klasik ve çağdaş bestecilerden oluşan repertuarı ile solo ve oda müziği konserlerine devam eden Yiğit Ülgen, Bilkent Su Trio ve Pera Yaylı Çalgılar gruplarının üyesidir.

PARÇALANMIŞ ZAMAN-PARÇALANMIŞ BİÇİM

Elektronik Müzik Konseri
Seminer : Zaid Jabri Krakov’da Elektro-akustik Müzik / Zaid Jabri kişisel-portresi.
24 Mayıs 2008, Cumartesi 17:00
Garanti Galeri

Konser: Sam Britton, Tolga Tüzün, Pieter Snapper, John Wall, Kim Cascone, Zaid Jabri
24 Mayıs 2008, Cumartesi 18:00
Garanti Galeri

CALL FOR WORKS

Fragmented Time-Fragmented Form
Parçalanmış Zaman-Parçalanmış Biçim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü elektronik müzik bestecileri için 24 Mayıs gecesi gerçekleşecek konser için eser çağrısı yapıyor. Bu seneki konser için önerilen sorunsal/tema Parçalanmış Zaman-Parçalanmış Biçem içinde yaşadığımız toplumda bütünlüğün ancak süreklilik (continuum) ile sağlanabileceği anılsamasına eleştirel bir yaklaşım getirmek, müzikte sürekli akan katmanlar dışında alternatif çözümler aramak amacıyla belirlenmiştir.

Eserlerinizi MP3 formatında internet üzerinden yenimuzik@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Eserleri posta ile göndermek isteyenler için adres:
Istanbul Bilgi Üniversitesi
Müzik Bölümü Kuştepe kampusü
İnönü cad. no 2834387
Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 311 62 59

Eser göndermek için son tarih: 15 Mayıs 2008
Eser gönderirken lütfen aşağıdaki bilgileri eklemeyi unutmayın:

Eserin ismi
Bestecinin ismi
E-mail adresi
Telefon numarası
Kısa özgeçmiş (en fazla 150 kelime)
Eser bilgisi (en fazla 250 kelime)